Tháng: Tháng Sáu 2021

Ý Nghĩa Tượng Phật Dược Sư Và Các Mẫu Tượng Phật Đẹp

Phật Dược Sư là ai? Dược Sư Như Lai tiếng Phạm gọi là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, người ta thường gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gọi tắt là Dược Sư Phật. Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh chép: “về phương Đông cách thế giới …

Ý Nghĩa Tượng Phật Dược Sư Và Các Mẫu Tượng Phật Đẹp Read More »

Ý Nghĩa Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và 90 Mẫu Tượng Đẹp

Ý nghĩa danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākyamuni) có tên gốc (tên thế tục) là Kiều Đạt Ma. Tất Đạt Đa (Gotama Siddhāttha).Kiều Đạt Ma là họ tộc. Ở Ấn Độ cổ, họ tộc truyền thống là theo họ tộc mẫu hệ. Kiều Đạt Ma là dòng họ thế …

Ý Nghĩa Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và 90 Mẫu Tượng Đẹp Read More »

Bộ Tượng 32 Ứng Hóa Thân Của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát

Ý Nghĩa Và Danh Hiệu Của 32  Ứng Hóa Thân Của Quán Thế Âm Bồ Tát Quán Thế Âm, tiếng Phạn gọi là Avalokitévara, Nghĩa là vị Bồ Tát quán sát âm thanh đau khổ của thế gian kêu cầu mà cứu độ một cách tự tại. Do Ngài quán sát âm thanh một cách …

Bộ Tượng 32 Ứng Hóa Thân Của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát Read More »

Ý Nghĩa Và Các Mẫu Tượng Địa Tạng Đẹp Bằng Nhựa composite

Bồ Tát Địa Tạng là ai? Bồ Tát Địa Tạng tục danh tên là Kim Kiều Giác (Kim Kyo-gak), sinh vào thế kỷ thứ VII, năm 696 TL, tại nước Tân La (Silla), hiện nay là Hán Thành, thuộc Nam Hàn. Bồ tát Địa Tạng là một trong sáu vị Bồ Tát của Phật Giáo …

Ý Nghĩa Và Các Mẫu Tượng Địa Tạng Đẹp Bằng Nhựa composite Read More »

Tượng Phật A Di Đà Đẹp Bằng Nhựa Composite Cao Cấp

Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà Hình tượng Đức Phật A Di Đà và câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” dường như đã trở thành rất thông dụng và quen thuộc  trong nền văn hoá của Việt Nam nói riêng và các nước Phương Đông nói chung. Câu Phật hiệu và hình …

Tượng Phật A Di Đà Đẹp Bằng Nhựa Composite Cao Cấp Read More »