Kinh Địa Tạng

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội – PL.2548 – DL.2004 (Tái bản lần thứ nhất) BÀI TỰA ĐỊA TẠNG BỒ TÁT Chí Tâm Quy Mạng Lễ: U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Ðịa …

Kinh Địa Tạng Read More »