Tượng Ngũ Phương Phật

Chất liệu composite

Kích thước: 43cm

Hotline: 0916.258.040 ( Thanh Phong)

Xưởng Sản Xuất: 47/8 Đường Số 3, Tổ 4, Ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Tp HCM

Mô tả sản phẩm

Ngũ Phương Phật thông thường chúng ta hay gọi là Ngũ Phật, cũng thường xưng là Ngũ Trí Phật hay Ngũ Trí Như Lai, cũng có khi gọi là Ngũ Thiền Định Phật. Năm vị Phật này bao gồm :
1. (Đại Nhật Như Lai) Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairochana)
2. A Súc Bệ Như Lai (Akshobhya)
3. Bảo Sanh Như Lai (Ratnasambhava)
4. A Di Đà Như Lai (Amitabha)
5. Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amoghasiddhi)

Đối với người tu theo Mật Tông, thì năm vị Phật này thường được vị cho 5 phẩm hạnh quan trọng của người tu hành và là 5 con đường tốt nhất để thành tựu nên quả Bồ Đề, chứng Niết Bàn, đạt vô sanh. Nếu người nào chọn tu hành theo một trong năm vị này thì sớm trọn thành Phật Đạo.

Ngũ Phương Phật chính là ý nghĩa như vậy. Danh hiệu mỗi vị Phật đều có ý nghĩa không thể nghĩ bàn. Ví dụ như Tỳ Lô Giá Na Phật chính là Pháp thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, là vị chủ trong Ngũ Phương Phật. Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh nói rõ nhất về Thế giới Hoa Tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật, bạn có thể tìm xem. Phật A Di Đà là giáo chủ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta có thể tìm hiểu về Ngài và thế giới Cực Lạc của Ngài ở trong bộ kinh Vô Lượng Thọ. Các vị Phật khác, mỗi một vị đều trụ ở một phương để giáo hoá chúng sanh ở phương đó. Ở 5 cõi Phật này đều là nơi tốt lành để người tu hành hướng tới, tuỳ theo nhân duyên và nguyện lực, ai mong muốn về cõi Phật nào thì y theo phương pháp tu hành mà vị Phật đó đã chỉ ra để có thể vãng sanh về thế giới đó.

Ý NGHĨA BIỂU PHÁP CỦA TƯỢNG NGŨ PHƯƠNG PHẬT, TƯỢNG NGŨ TRÍ NHƯ LAI

Như trên đã nói, danh hiệu mỗi một vị Phật đều là biểu pháp cho việc tu hành về cõi Phật của vị Phật đó. Đối với tượng Ngũ Phương Phật, đó đều là biểu pháp giáo dục, ý muốn nói người tu hành muốn thành tựu quả vị Phật nhanh chóng, hãy nên y theo phương pháp tu hành của những vị Phật này. Các cõi Phật đều là nơi thù thắng để tu hành, là môi trường lý tưởng để sớm thành tựu. Ví dụ như cõi Tây Phương Cực Lạc, ở đó yên vui vô cùng, không có chướng duyên, lại có thể mỗi ngày phân thân khắp mười phương thế giới cúng dường chư Phật, nghe chư Phật giảng kinh. Ngày ngày đều gần gũi với chư Phật, gần gũi với chư Bồ Tát, cho nên sẽ mỗi ngày càng tiến bộ, cảnh giới càng nâng cao, nâng cao đến tận quả vị Phật.

Ý nghĩa biểu pháp lớn thì chúng ta nên tìm hiểu trong Mật Tông, bởi vì Mật Tông thường thờ tượng Ngũ Phương Phật.

THỜ TƯỢNG NGŨ PHƯƠNG PHẬT

Vì bộ tượng Ngũ Phương Phật bao gồm cả 5 vị Phật, cho nên không gian thời Phật phải tương đối rộng rãi, bài trí bàn thờ phải trang nghiêm thanh tịnh. Ngoài ra, khi thờ tượng Ngũ Phương Phật thì chúng ta cũng cần hiểu rõ được ý nghĩa của 5 vị Phật thì mới có thể có được lợi ích lớn. Điều quan trọng trong việc thời tượng Phật, đó chính là ngày ngày chiêm bái, khởi tâm cung kính, cung kính một phần thì được một phần lợi ích, cung kính mười phần thì được mười phần lợi ích. Khi cung kính rồi thì ta tiếp nhận lời dạy của các Ngài được dễ hơn, đã cung kính thì không thể không y giáo phụng hành, mà đã y giáo phụng hành thì không thể nào không thành tựu. Ý nghĩa thờ tượng là như vậy, không phải thời tượng Ngũ Phương Phật để ngày ngày cầu xin các Ngài phù hộ độ trì cho làm ăn phát tài, kinh doanh tấn tới.

Báo giá sản phẩm

Sản phẩm cùng loại