Ý Nghĩa Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và 90 Mẫu Tượng Đẹp

Ý nghĩa danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākyamuni) có tên gốc (tên thế tục) là Kiều Đạt Ma. Tất Đạt Đa (Gotama Siddhāttha).Kiều Đạt Ma là họ tộc. Ở Ấn Độ cổ, họ tộc truyền thống là theo họ tộc mẫu hệ. Kiều Đạt Ma là dòng họ thế …

Ý Nghĩa Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và 90 Mẫu Tượng Đẹp Read More »