Ý Nghĩa Và Các Mẫu Tượng Địa Tạng Đẹp Bằng Nhựa composite

Bồ Tát Địa Tạng là ai? Bồ Tát Địa Tạng tục danh tên là Kim Kiều Giác (Kim Kyo-gak), sinh vào thế kỷ thứ VII, năm 696 TL, tại nước Tân La (Silla), hiện nay là Hán Thành, thuộc Nam Hàn. Bồ tát Địa Tạng là một trong sáu vị Bồ Tát của Phật Giáo …

Ý Nghĩa Và Các Mẫu Tượng Địa Tạng Đẹp Bằng Nhựa composite Read More »