Ý Nghĩa Tượng Phật Dược Sư Và Các Mẫu Tượng Phật Đẹp

Phật Dược Sư là ai? Dược Sư Như Lai tiếng Phạm gọi là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, người ta thường gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gọi tắt là Dược Sư Phật. Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh chép: “về phương Đông cách thế giới …

Ý Nghĩa Tượng Phật Dược Sư Và Các Mẫu Tượng Phật Đẹp Read More »